Biografi Al-Imam Al-Arif Billah Hasan Bin Muhammad Al-Haddad

Al-Arif Billah Hasan Bin Muhammad Al-Haddad – Al Imam Al Arif Billah Sayyidina Al Habib Hasan Bin Muhammad Al Haddad R.A dilahirkan di Ulu Palembang Sumatera Selatan pada tahun 1727 M, Beliau belajar ilmu agama pada ayahandanya dan kakeknya...

/* */